liên hệ

NHÔM XINGFA LÊ TÝ
Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.
Điện Thoại: 0913.266.773 – 0842.777.788

gửi thông tin liên hệ